Virksomhet

Interimledelse

Vi har i vår "Executive Pool" en oversikt over ledige toppledere i Stavanger. Disse er klare for oppdrag og kan begynne umiddelbart.

Executive Pool er A`HEADs dagsferske oversikt over toppledere i Stavangerregionen som er ledige for oppdrag. Ved hjelp av Executive Pool vet vi hvem som akkurat nå kan ta på seg et interimoppdrag og hjelpe din virksomhet. På kort varsel.

Stig-Rune Reese

Vi jobber kontinuerlig med å ansette ledere i Rogaland. Derfor vet vi hvilke lokale ledere som til enhver tid er tilgjengelige.

Når bør du bruke en interimleder?

Bedriften vet ikke hvor lang tid den trenger for å få noe på plass og trenger en fleksibel ordning. Å leie inn en leder kan ofte være en god løsning frem til man har gjenvunnet kontroll.

Interimledelse betyr at en midlertidig leder, ofte på kort varsel, går inn i toppledelsen i en virksomhet og jobber operativt fra dag en. Dette er situasjoner hvor du bør vurdere å bruke en interimleder:

  • Et planlagt fravær, f.eks. ifm fødselspermisjon
  • Ved plutselig sykdom eller dødsfall
  • Det er lang ventetid før den nye lederen tiltrer  
  • Krisehåndtering eller snuoperasjon
  • Det er mangel på ekspertise, f. eks. ifm. forberedelse og gjennomføring av strategisk endring.

    Ta kontakt med Bjørn Helle, bh@ahead.no, hvis du vurderer å få på plass en interimleder.  
    Ønsker du å være kandidat for interimledelse, registrer deg.

CEO forsvant, raskt og uventet. Ofte må en i lederteamet fungere som toppsjef mens man leter etter ny sjef. Men er det lurt?

CFOen som ble midlertidig CEO

Mange gjør CFO til midlertidig CEO mens man jobber med å få en ny CEO på plass. Tenk deg godt om før du gjør det.

Fordelen er åpenbar, problemet med manglende CEO løses raskt. Men kanskje burde man heller latt CFO få fortsette å være CFO, og heller leid inn en erfaren interim CEO?

For det første er det stor forskjell på stillingene. Hvis ikke CFO har vært CEO før, går CFOen til ukjente arbeidsoppgaver hvor det er liten veiledning eller støtte å få. Det er ingen sjef å rådføre seg med, bare et styre. Det er sannsynlig at utførelsen av CEO-funksjonen, den viktigste stillingen i virksomheten, blir svak.

Dernest får du en CFO som plutselig sitter med et ekstremt stort ansvar. Utførelsen av begge stillingene vil lide under mangel på tid, og mangel på kompetanse. Med andre ord; du får en svak CFO og en svak CEO.

For det tredje, CFOer er ofte ambisiøse, og etter å ha bekledd CEO-rollen vil CFO føle seg berettiget til å lande toppstillingen. Hvis en annen får jobben kan CFO føle seg dårlig behandlet og begynne å se seg om etter noe annet. Dermed må man også lete etter ny CFO.

Ta kontakt med Bjørn Helle på tlf. 991 24 766 for å få hjelp med å finne interimleder til din virksomhet.