virksomhet

Sluttvurdering

Du har funnet en eller flere kandidater, men trenger mer dybdeinformasjon om personlighet før du bestemmer deg. Vi har verktøyene og hjelper deg med å skape klarhet.

Hvilke kandidater setter seg fast i detaljene? Hvem blir arrogant under press?  A`HEAD gir deg svarene.

Sluttvurdering

Det haster. Du skal bestemme deg for hvem du ønsker å ansette. Men du er ikke sikker, for hvem er egentlig disse kandidatene under overflaten? Hva slags personlighet har de? Hva skjer når de blir stresset? Hva motiverer og får fart på dem?

Sluttvurderingen starter med at A`HEAD kartlegger personlighet, motivasjon/interesser og tendenser til «overslag» (mørkesider/personlighet under stress). Se lenger ned for å lese mer om disse.

Deretter har konsulenten et dybdeintervju med kandidaten. Her går vi gjennom testresultatene og forklarer hva de betyr, og får kandidatenes tanker om dette. Vi går også gjennom motivasjon, betingelser og lønnsforventninger. Hvis kunden ønsker det, innhenter vi referanser.

Dybdevurderingen gjennomfører vi under fire øyne, uten at du som kunde trenger å bruke tid på dette.

Til sist har vi et spennende møte hvor konsulenten legger frem sine funn. Og du får de svarene du trenger for å treffe ditt valg.

Vi bruker tester fra Hogan Assessments. De er treffsikre og pålitelige.

Hvilke tester bruker vi?

Vi bruker markedets beste tester fra Hogan Assesments.

Testene vi alltid bruker er:

HPI - Hogan Personality Inventory, en personlighetstest basert på femfaktormodellen (Big five.)

HDS - Hogan Development Survey, kartlegging av endringer i atferd under stress eller kjedsomhet

MVPI - Motives, Values, Preferences Inventory, kandidatens interesser og verdier (drivere).

Hvis ønskelig er det mulig å supplere analysen ved hjelp av flere tester:

Hogan Judgment - hvordan du tar beslutninger, og hvordan du forholder deg til egne feilbeslutninger

Hogan Business Reasoning Inventory - hvordan man prosesserer verbal og numerisk informasjon i en forretningssammenheng

Raven's APM-III - Kognitive evner (IQ)