• Full Time
 • Stavanger
 • Det er ikke lenger mulig å sende inn søknad.

Nettside Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere, med i overkant av 4.300 ansatte.

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere, med i overkant av 4.300 ansatte. Samferdsel er en av de sentrale oppgavene fylkeskommunen har som regional utviklingsaktør. Fylkeskommunen har ansvaret for planlegging, forvaltning, utbygging, drift og vedlikehold av over 2500 kilometer med fylkesveg. I tillegg er fylkeskommunen ansvarlig for kollektivtilbudet med buss, båt og ferge og bærekraftig mobilitet. Fylkeskommunen har som mål å videreutvikle allianser, partnerskap og virkemidler for å sikre gjennomføring av vedtatt samferdselspolitikk. Dette innebærer at fylkeskommunen samarbeider nært med de statlige transportetatene, kommuner, næringslivet og andre samarbeidspartnere om utvikling av transportsystemet i Rogaland. Fylkeskommunens plattform for ledelse sier at ledere i fylkeskommunen skal være inkluderende, strategiske, nyskapende og ha god rolleforståelse.

Den nye samferdselssjefen må ha:

 • Kunnskap om, og innsikt i, fagfeltet og samferdselspolitiske spørsmål.
 • Bred ledererfaring og gode lederegenskaper.
 • Strategiske evner.
 • God kunnskap om offentlig sektor og forståelse for samspillet mellom politisk og administrativt nivå.
 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning, fortrinnsvis på Master-nivå.

Samferdselssjefen inngår i fylkesrådmannens ledergruppe og har for tiden ansvar for 255 medarbeidere, men dette vil øke noe. Det er tre enhetsledere som rapporterer direkte til samferdselssjefen. Samferdselsavdelingen er ung i nåværende form, og det er behov for felles kulturbygging og organisasjonsutvikling.

Det er stor medieinteresse i samferdselsspørsmål og ny samferdselssjef må være innstilt på å bidra til å belyse saker i media.

Den som ansettes må:

 • Videreutvikle et strategisk lederskap med fokus på klare mål, gode prosesser og helthetlig styring.
 • Kunne stimulere til samarbeid på tvers i organisasjonen.
 • Være en lagspiller som har evne til å motivere og engasjere sine medarbeidere, og som er opptatt av et godt samspill med de ansatte og deres organisasjoner.
 • Stille tydelige krav og forventninger og samtidig være flink til å delegere.
 • Videreutvikle organisasjonen og ha fokus på faglig og menneskelig utvikling.
 • Være beslutningsdyktig og ha stor gjennomføringsevne.

Kontaktperson hos A`HEAD Executive:

Søknadsfristen har blitt forlenget til mandag 31. mai, 2021.

All informasjon vil bli behandlet strengt konfidensielt. Ved søknadsfristens utløp må interessenter ha valgt om de ønsker å være søker eller ikke.