Rekruttering og utvelgelse

A`HEAD startet med rekruttering, søk og utvelgelse i Stavanger i 2003. Dette har siden den gang hele tiden vært selskapets hovedtjeneste.

The three partners of 2003:  

are nearly the same today (Hard Olav, to the left, retired Jan. 1st, 2023, Bjørn Helle came on board 2022): 

I løpet av denne tiden har de gjennomført mer enn 600 ansettelser og mer enn 2000 dybdevurderinger av personlighet.

Det er ingen overdrivelse å si at de har tilegnet seg dyp forretningsforståelse innen mange områder av samfunnet. Dette gjelder særlig innen de fleste aspekter av olje og gass, eiendom- og kapitalforvaltning, offentlig administrasjon samt mange start-ups, spesielt innen teknologi. 

Det å forstå mennesker, og det å se signaler som tyder på god eller svak ledelse, er en av våre spesialiteter. 

Ta kontakt med oss dersom du har behov for en fortrolig partner for å finne, ta kontakt med og vurdere kandidater innen:

  • mellomlederposisjoner
  • topplederjobber, og
  • spesialistroller

i privat og offentlig sektor.

Vi gjennomfører både rene søksoppdrag (uten annonsering) men også annonserte rekrutteringsprosesser.

Vi bruker tester fra Hogan for å sette oss inn i og forstå kandidatenes personlighet, motivasjon og mørke sider.

Diskuter din neste ansettelse med oss

Lin Therese Reese

Stig-Rune Reese