Ledersøk og utvelgelse

A`HEAD bistår klienter med å finne frem til, kontakte og vurdere kandidater for: 

  • mellomleder
  • toppleder, og
  • spesialistroller

i privat og offentlig sektor.

Vi gjennomfører både rene søksoppdrag (uten annonsering) men også annonserte rekrutteringsprosesser. 

Personlighetstester og dybdeintervjuer benyttes. Dette er effektivt for å forstå kandidatenes personlighet og motivasjon. Og ikke minst deres mørke sider.


Search Beyond - den optimale måten å rekruttere på

Når vi gjennomfører Search Beyond-prosesser starter vi med å gjøre en vurdering av den ledergruppen personen skal inn i. Her bruker vi et verktøy for teamanalyse, og vi intervjuer team-medlemmene. Vi søker etter svar på spørsmålet: "Hvilke personlige egenskaper trenger denne samlingen av individer mer av for at de skal fungere enda bedre som et team?"

Dette gir oss svaret på hvilke personlige kompetanser vi skal lete etter når vi kommer til evalueringen av kandidater. Slik bedrer vi kvaliteten i våre ansettelsesprosesser.

Når kandidaten er ansatt tar vi i bruk vårt onboardingprogram. Dette får den nye lederen raskere opp i styrefart.

Denne prosessen kan med fordel utvides til å inkludere en teamutvikling. 

Agile Search - når ansettelsen må gå raskt

Noen ganger må ansettelsen skje raskt. Da tar vi i bruk vår Agile Search-prosess. I slike tilfeller gjennomfører vi ikke noen teamanalyse, men går rett på kravspesifikasjonen. Med andre ord, en mer standard rekrutteringsprosess. Raskere, men like fullt av høy kvalitet. 

Onboarding og teamutvikling kan hektes på hvis kunden ønsker det.

 

Sammenligning av rekrutteringsprosesser:

Ønsker du å diskutere din neste leder med oss?

Stig-Rune Reese

Hard Olav Bastiansen

Lin Therese Reese