Executive Search

Search Beyond

Kultur, personligheter og ledergruppens indre dynamikk er faktorer som har mye å si når en ny leder skal rekrutteres. Hvilke personlige kompetanser må f eks. den nye lederen ha for at hun skal fungere godt i det nye ledermiljøet?

Innenfor executive search er det nok ingen sterk tradisjon for å kartlegge slike faktorer på en vitenskapelig og etterettelig måte. Og, når oppdraget er avsluttet tar både ansettelseskonsulenten, HR og den overordnede raskt opp arbeidet med andre ting, slik at den nye lederen må finne veien inn i den nye organisasjonen helt på egen hånd.

Kundene bør forvente mer. Derfor har vi utviklet Search Beyond™.

I Search Beyond™ tar vi i bruk Hogans personvurderingsverktøy for å forstå kunden og hans lederteam bedre. Da vet vi mer presist hva vi skal lete etter, og dermed forbedrer vi kvaliteten i executive search. Når lete- og utvelgelsesfasen er over får vi den nye lederen opp i fart gjennom vårt personlige lederrådgivningsprogram «First 90 days™».

Slik går vi frem i Search Beyond™:

Ønsker du å diskutere hvordan vi kan bistå med å finne deres neste leder?

Stig-Rune Reese

Hard Olav Bastiansen

Lin Therese Reese