Executive Development​

4A – vår måte å utvikle på

 

ALIGN: Vi tilpasser våre metoder og verktøy slik at vi måler akkurat det vi skal måle.

ASSESS: Deretter gjennomfører vi vurderinger av ledere, medarbeidere eller teams.

ACCELERATE: Vi setter i gang endringsprosesser som får teamet eller lederen raskere opp i fart. For eksempel «First 90 days™» eller «Team Effectiveness».

ANALYSE: Når tiltakene har virket en stund kan vi måle effektene av det som er gjort. Har du fungert? Har teamet blitt bedre? Har lederen fått aksept i organisasjonen?

Vi får opp farten på ledere og team

 

 

First 90 days™ er en strukturert prosess hvor vi i forståelse med lederens leder, og gjennom fortrolige samtaler tilpasset den enkelte deltaker, gir personlige råd og hjelper den nyankomne lederen raskere opp i fart.

 

Team Effectiveness™ Ved hjelp av Hogans individuelle og teambaserte tester kartlegger vi den indre dynamikken i teamet. Så kjører vi et strukturert opplegg over en periode på 6 måneder. Her bruker vi korte men effektive samlinger som gjør at teamdeltakerne blir mer oppmerksomme på, og forståelsesfulle for, sine roller. Dette setter teamet i stand til å fungere mer effektivt.

Ønsker du å diskutere hvordan vi kan bistå med å finne deres neste leder?

Stig-Rune Reese

Hard Olav Bastiansen

Lin Therese Reese