Lederrådgivning

REBOARDING og HYBRID arbeid: Vi hjelper deg med å finne nye arbeidsprosesser som sikrer gode arbeidsprosesser, og som gjør at de ansatte beholder engasjementet, gode relasjoner til sine kolleger og tilknytningen til arbeidsgiver. Vi hjelper deg også med å implementere dem.

A`HEAD bistår kunder med å løse organisatoriske og lederskapsmessige problemstillinger. Selskapet leverer personlighetvurderinger, analyser og forslag til forbedring. Vi kan også hjelpe kunden med å sette dem ut i livet.

Våre senior rådgivere trives best når de er sparringspartnere for topp- og mellomledere. Hos oss får lederne fordomsfrie og verdifulle råd, spesielt med tanke på prosesser innen endringsledelse og implementering. Alt drøftes selvfølgelig i lys av de forretningsmessige mål som lederen skal nå. Dette er en fortrolig og ekstern arena hvor lederen fritt kan resonnere, lufte tanker og reflektere.

Rådgivningstjenester for ledere:

  • Reboarding - skap gode, hybride arbeidsprosesser når de ansatte kommer tilbake til kontorene  
  • Ledersparring - få samtaler med en betrodd rådgiver i en fortrolig ramme
  • Coaching av lederteamet - frigjør det kollektive potensialet
  • Onboarding - smidig overgang til ny stilling
  • Karriererådgivning - vi hjelper deg med å sette ny retning i karrieren
  • Støtte ifm. integrasjon og endring - og oppfølging - sikrer suksessrike M&As
  • Effektivitet i organisasjonen - bli kvitt det som ikke fungerer
  • Analyse og oppsett av organisasjonen - fanger behov i organisasjonen og skaper nye tjenester
  • Pop-up-ledelse - ta kontakt ved behov for midlertidig leder innen organisasjon og HR 

 

Slik driver vi utvikling:

 

Ta kontakt hvis du vil styrke deg i lederrollen

Harald Henning Kofoed

Erling Christopher Nøttaasen

Lin Therese Reese