Executive Development​

Executive sparring

Dette er en tjeneste for toppledere som trenger en konfidensiell og pålitelig partner for å lufte og diskutere forretningsrelaterte ledelsesspørsmål, tanker og ideer.

Saker som tas opp er vanligvis de som kan oppleves som problematiske å ventilere med egen leder, ledergruppen, underordnede eller styret.

I motsetning til coaching er slike sparringer mer ustrukturerte og går direkte til kjernen i bekymringer som lederen ønsker å ta opp. De kan være personlige eller relatert til hvordan lederen skal organisere, lede, lede eller snu virksomheten. Derfor er konsulenter som tilbys av A`HEAD for executive sparring dypt erfarne innen ledelse og ledelse.
 

Øk farten på ledere og team

De første 90 dagene Overgang til ny jobb er ofte den mest kritiske perioden i en leders karriere. Når ledere mislykkes blir deres problemer ofte sporet til ting de gjorde - eller ikke gjorde - i de første månedene på den nye jobben.

Dette programmet sørger for at lederen forbereder seg godt på den nye jobben, setter seg godt inn i og forstår den strategiske situasjonen til selskapet, matcher strategi til selskapets overordnede situasjon, fokuserer på å sikre tidlige gevinster og bygger et effektivt team.

Teameffektivitet Vi øker teamets effektivitet gjennom å bedre arbeids- og samarbeidsformer.

Utformingen av opplegget skreddersys og tilpasses teamets behov.

Skal vi hjelpe deg å effektivisere dine ledere og teams?

Harald Henning Kofoed

Erling Christopher Nøttaasen

Lin Therese Reese