Personlighetsvurderinger

Personlige kompetanser – vi kan måle dem!

Hogan har laget en modell for å måle personlige kompetanser. Ved å bruke den kan vi måle alle de vanlige, personlige kompetansene som ofte anses nødvendige for å lykkes.

For eksempel, hvis kompetansene "Evne til å utvikle medarbeidere", "Beslutningstaking" og "Lede endring" er definert som kritiske, så kan vi måle i hvilken grad de er til stede hos den eller de som kan være aktuelle for stillingen.

«Utvikle medarbeiderne», «Evne til å ta beslutninger» eller «Håndtere endring» er eksempler på slike personlige kompetanser.

Når de er målt sammenlignes det individuelle resultatet med hva folk vanligvis skårer. Dermed får vi en indikasjon på om dette er noe personen har mye eller lite av ift. andre.

Hogantestene er i øyeblikket satt opp til å kunne måle hele 58 av dem. Spør oss gjerne om hvilke.

Hvis f eks. en jobb- eller teamanalyse kommer til at noen kompetanser er kritiske for å lykkes, setter vi opp Hogan sine tester slik at de måler akkurat disse. Deretter gjennomfører vi dybdeintervjuer hvor spørsmålene er tilpasset hver enkelt kompetanse. Slik oppnår vi mer klarhet i om testresultatet er riktig.

Personlighetsvurderinger kan brukes på mange områder:
Second opinion

Du har selv identifisert mulige kandidater men har behov å diskutere kandidatene med andre. Vi hjelper deg med avgjørelsen, og finner ut f eks. hvem har det største potensialet og hvem som er den beste matchen i den aktuelle stillingen.

Management audit/M&As

Hvilke ledertalenter har organisasjonen? Hva er deres potensiale og hvor kan de feile? Hvordan fungerer ledergruppen? La oss kartlegge lederne i de to organisasjonene og finne svar på disse spørsmålene. Slik kan vi hjelpe kunden med å synliggjøre synergieffekter eller mulige problemområder som følge av en fusjon/oppkjøp.

Utdanning- og yrkesvalg

Vi gjennomgår din personlighet, dine interesser og din motivasjon og hjelper deg med å velge studier (og yrker) som passer deg godt. Les mer på www.KanBli.no.

Potensiale for lederskap

Vi kartlegger unge kandidaters potensiale. Hvem har kapasitet til å bli CEO en gang i fremtiden? Hvem blir den beste spesialisten?

 

Vil du ha en prat om hvordan vi kan finne ut mer om mennesker?

Stig-Rune Reese

Lin Therese Reese