Executive Assessments

Personlige kompetanser – vi kan måle dem!

Hogan har laget en modell for å måle personlige kompetanser. Ved å bruke den kan vi måle alle de vanlige, personlige kompetansene som ofte anses nødvendige for å lykkes.

Thus, if i.e. “Employee Development”, “Decision Making” or “Managing Change” are competencies defined as critical, we can measure their presence. In the individual as well as in the organization.

«Utvikle medarbeiderne», «Evne til å ta beslutninger» eller «Håndtere endring» er eksempler på slike personlige kompetanser.

Når de er målt sammenlignes det individuelle resultatet med hva folk vanligvis skårer. Dermed får vi en indikasjon på om dette er noe personen har mye eller lite av ift. andre.

Hogantestene er i øyeblikket satt opp til å kunne måle hele 58 av dem. Spør oss gjerne om hvilke.

Hvis f eks. en jobb- eller teamanalyse kommer til at noen kompetanser er kritiske for å lykkes, setter vi opp Hogan sine tester slik at de måler akkurat disse. Deretter gjennomfører vi dybdeintervjuer hvor spørsmålene er tilpasset hver enkelt kompetanse. Slik oppnår vi mer klarhet i om testresultatet er riktig.

Personvurderinger er sentrale når vi rekrutterer. Men også i andre prosesser

icon Second opinion

Du har selv identifisert mulige kandidater men har behov å diskutere kandidatene med andre. Vi hjelper deg med avgjørelsen, og finner ut f eks. hvem har det største potensialet og hvem som er den beste matchen i den aktuelle stillingen.

icon Management audit/Fusjoner og oppkjøp

Hvilke ledertalenter har organisasjonen? Hva er deres potensiale og hvor kan de feile? Hvordan fungerer ledergruppen? La oss kartlegge lederne i de to organisasjonene og finne svar på disse spørsmålene. Slik kan vi hjelpe kunden med å synliggjøre synergieffekter eller mulige problemområder som følge av en fusjon/oppkjøp.

icon Hvilke yrker passer for meg?

Vi gjennomgår din personlighet, dine interesser og din motivasjon og hjelper deg med å velge studier (og yrker) som passer deg godt. Les mer på www.KanBli.no.

icon Talentutvelgelse og lederprognose

Vi kartlegger unge kandidaters potensiale. Hvem har kapasitet til å bli CEO en gang i fremtiden? Hvem blir den beste spesialisten?

icon Ny i lederrollen

Den ferske lederen får en bedre forståelse av seg selv (økt selvinnsikt) og hvordan andre vurderer og reagerer på ham/henne. Dette gjør at lederen raskere kommer inn i en konstruktiv lederstil.

Ønsker du å diskutere hvordan vi kan bistå med å finne deres neste leder?

Stig-Rune Reese

Hard Olav Bastiansen

Lin Therese Reese