Career & Application

LA OSS FØLGE DIN KARRIERE

Kanskje du ønsker at vi skal vite om deg og din karriere?

Da bør du registrere deg i den fortrolige kandidatbasen NotActivelyLooking (NAL). Det er kostnadsfritt, og gir oss i A`HEAD muligheten til å søke, spore og observere din utvikling. Dermed blir det lettere for oss å vurdere deg som mulig kandidat i fremtidige oppdrag.

Bare executive search-selskaper har aksess til NAL. Din åpne profil er kun synlig for de selskaper du aktivt velger å knytte deg opp mot. Ingen andre kan se din identitet.

Det er enkelt å registrere seg. Spesielt dersom du allerede har en LinkedIn-profil som NAL kan importere.

REGISTRER SØKNAD

Skal du søke en stilling vi arbeider med? Bruk i så fall linken her til å laste opp CV og søknad. Vær klar over at EUs direktiv om beskyttelse av persondata gjør at vi ikke kan oppbevare dine data lenge. De vil derfor bli slettet når ansettelsesprosessen er avsluttet, eller senest tre år etter registrering.

Du er kanskje også interessert i at vi skal vite hvem du er – over tid? Gå i så fall opp til avsnittet «La oss følge din karriere» og opprett en profil. Da skaper du en langvarig, tettere (og helt fortrolig) tilknytning til oss.

Har du en slik profil vil det bli enklere for oss å vurdere deg som kandidat i fremtidige oppdrag. Derfor bør du gjøre dette selv om du også har søkt en stilling.