Website Stavanger utvikling

Stavanger utvikling sørger for prosjektering og utbygging av kommunal infrastruktur i store utbyggingsprosjekter.

Stavanger utvikling har en sentral rolle i de store utbyggingsprosjektene i Stavanger. Hovedoppgaven er å prosjektere og bygge infrastruktur gjennom prosjektenes ulike faser. I øyeblikket sørger Stavanger utvikling for at kommunens bolig- og eiendomspolitikk gjennomføres i store utbyggingsområder som Madla-Revheim, Jåttåvågen og Atlanteren.

Prosjektene er komplekse og berører ulike fagområder. Teamet på 15 personer jobber tett sammen, og der finner du arkitekter, jurister, sivilingeniører, økonomer, byggmester, arealplanlegger og eiendomsfag,.

Virksomheten drives etter forretningsmessige prinsipper, og man samarbeider tett med andre eiendomsaktører, både offentlige og private. Noen ganger går man også inn i formelle partnerskap.  

Stavanger utvikling holder til i Stavanger sentrum.

 

PROSJEKTLEDER

Kritisk infrastruktur i store utbyggingsprosjekter

Stillingen byr på en hektisk hverdag med varierende arbeidsoppgaver. Hovedoppgaven er å sørge for at infrastruktur som vei, vann, avløp og grøntarealer blir prosjektert og realisert i noen av de store utbyggingsprosjektene som foregår i Stavanger. Den som ansettes vil i første omgang jobbe mest med Madla-Revheim, som med 780 dekar er et av de største utbyggingsområdene i Stavanger. Her er det mange utbyggere og mange byggetrinn, og mye infrastruktur som prosjektlederen skal sørge for kommer på plass til rett tid.

Arbeidsoppgaver

Prosjektleder skal gi bistand i reguleringsprosesser, utarbeide forprosjekter og lage kostnadsoverslag og fremdriftsplaner. I tillegg skal prosjektleder utarbeide grunnlag for, og utlyse, konkurranser for prosjekteringsoppdrag. Den som ansettes skal også lede prosjekter for å prosjektere og bygge kommunaltekniske anlegg. Dette innebærer prosjektledelse og koordinering i alle faser, fra tidligfase til ferdig anlegg.

Din bakgrunn

Skal du lykkes i denne jobben må du ha erfaring fra prosjekter som har mye til felles med det du skal holde på med. Siden arbeidet er komplekst, og spenner over flere fagdisipliner, er vi åpne for å vurdere ulike utdannings- og fagbakgrunner, men trolig har du en relevant ingeniørutdanning. Du trives når det er mye å gjøre, og har såpass med struktur at du håndterer planer, raske endringer og nye innspill uten at det glipper.

Stavanger utvikling tilbyr

Som ansatt i Stavanger utvikling blir du en verdsatt kollega i et kompetent miljø av flinke fagfolk. I teamet finner du de viktigste fagdisiplinene som har med store, komplekse utbygginger å gjøre. Vi nevner arkitekter, jurister, sivilingeniører, økonomer, byggmester, eiendomsfag, og vann- og avløpsingeniør. Dette gjør at gode råd er lett tilgjengelig «på huset».

I tillegg blir prosjektlederen utstyrt med god dose autoritet gjennom organisasjonsformen. Du rapporterer direkte til daglig leder. Og styret, som består av ordfører og andre topp-politikere, er ikke mange trinn unna.

Lønn

Virksomheten driver etter forretningsmessige prinsipper og tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.

Kontakt/søknad

Er du interessert og har lyst til å vite mer om stillingen, tar du kontakt med rådgiver Lin Therese Reese i A`HEAD, epost ltr@ahead.no. Søknad med CV registrer du via knappen lenger nede på siden.

Søknadsfrist er 4. desember 2022. Vi er nok ikke ferdige med ansettelsesprosessen da, så ta kontakt også etter det hvis du er interessert.

To apply for this job email your details to ltr@ahead.no


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.