Fra 1. februar 2019 går Thomas Henriksen inn som partner i A`HEAD Executive.

Med sin bakgrunn fra management consulting, executive search, og fra sitt arbeid som offiser i Hæren, tilfører Thomas betydelig kunnskap om ledelse og erfaring med psykometriske tester. Vi vurderer Thomas til å være en av de ledende autoritetene innen bruk av personlighetstester og «people analytics» i Norge i dag.

Vi i A`HEAD ser frem til å arbeide med Thomas.