Om oss

A`HEAD er et executive search selskap som også gjør oppdrag innen ledelsesrådgivning.

Vi er partnere med Hogan Assessments Systems, en verdensledende leverandør av personlighetstester og psykometri.

Gjennom vår partneravtale kan vi sertifisere kunder i bruk av Hogans testverktøy.

A`HEAD er medlem i den internasjonale Executive Search-sammenslutningen IMSA Search Global Partners. IMSA hjelper våre kunder med å løse oppdrag i en rekke andre land.

Hva vi gjør

A`HEAD hjelper kunden med å finne frem til, kontakte og vurdere kandidater mot mellomleder-, toppleder- og fagstillinger i privat og offentlig sektor.

Vi gjennomfører både rene search-oppdrag og tradisjonelle, annonserte rekrutteringsprosesser. I tillegg blir vår kompetanse ofte etterspurt i forbindelse med å plukke ut ledertalenter, evaluere eksisterende lederpool eller som en siste sjekk av kandidater kunden har kommet i kontakt med på egen hånd.

Ved hjelp av Hogans personlighetsverktøy kan vi også lage effektive og treffsikre rekrutteringsprosesser som kunden kan gjennomføre selv.

Finn ut mer om personlighet ved å se Hogans video, «The Science of Personality»

EXECUTIVE SEARCH


Search Beyond

Kultur, personligheter og ledergruppens indre dynamikk er faktorer som har mye å si når en ny leder skal rekrutteres. Hvilke personlige kompetanser må f eks. den nye lederen ha for at hun skal fungere godt i det nye ledermiljøet?

Innenfor executive search er det nok ingen sterk tradisjon for å kartlegge slike faktorer på en vitenskapelig og etterettelig måte. Og, når oppdraget er avsluttet tar både ansettelseskonsulenten, HR og den overordnede raskt opp arbeidet med andre ting, slik at den nye lederen må finne veien inn i den nye organisasjonen helt på egen hånd.

Kundene bør forvente mer. Derfor har vi utviklet Search Beyond™.

I Search Beyond™ tar vi i bruk Hogans personvurderingsverktøy for å forstå kunden og hans lederteam bedre. Da vet vi mer presist hva vi skal lete etter, og dermed forbedrer vi kvaliteten i executive search. Når lete- og utvelgelsesfasen er over får vi den nye lederen opp i fart gjennom vårt personlige lederrådgivningsprogram «First 90 days™».

Slik går vi frem i Search Beyond™:

 

LA OSS FØLGE DIN KARRIERE


Kanskje du ønsker at vi skal vite om deg og din karriere?

Da bør du registrere deg i den fortrolige kandidatbasen NotActivelyLooking (NAL). Det er kostnadsfritt, og gir oss i A`HEAD muligheten til å søke, spore og observere din utvikling. Dermed blir det lettere for oss å vurdere deg som mulig kandidat i fremtidige oppdrag.

Bare executive search-selskaper har aksess til NAL. Din åpne profil er kun synlig for de selskaper du aktivt velger å knytte deg opp mot. Ingen andre kan se din identitet.

Det er enkelt å registrere seg. Spesielt dersom du allerede har en LinkedIn-profil som NAL kan importere.


EXECUTIVE ASSESSMENTS


Personlige kompetanser – vi kan måle dem!

Hogan har laget en modell for å måle personlige kompetanser. Ved å bruke den kan vi måle alle de vanlige, personlige kompetansene som ofte anses nødvendige for å lykkes.

«Utvikle medarbeiderne», «Evne til å ta beslutninger» eller «Håndtere endring» er eksempler på slike personlige kompetanser.

Når de er målt sammenlignes det individuelle resultatet med hva folk vanligvis skårer. Dermed får vi en indikasjon på om dette er noe personen har mye eller lite av ift. andre.

Hogantestene er i øyeblikket satt opp til å kunne måle hele 58 av dem. Spør oss gjerne om hvilke.

Hvis f eks. en jobb- eller teamanalyse kommer til at noen kompetanser er kritiske for å lykkes, setter vi opp Hogan sine tester slik at de måler akkurat disse. Deretter gjennomfører vi dybdeintervjuer hvor spørsmålene er tilpasset hver enkelt kompetanse. Slik oppnår vi mer klarhet i om testresultatet er riktig.

Personvurderinger er sentrale når vi rekrutterer. Men også i andre prosesser

 • icon

  Second opinion

  Du har selv identifisert mulige kandidater men har behov å diskutere kandidatene med andre. Vi hjelper deg med avgjørelsen, og finner ut f eks. hvem har det største potensialet og hvem som er den beste matchen i den aktuelle stillingen.

 • icon

  Management audit/Fusjoner og oppkjøp

  Hvilke ledertalenter har organisasjonen? Hva er deres potensiale og hvor kan de feile? Hvordan fungerer ledergruppen? La oss kartlegge lederne i de to organisasjonene og finne svar på disse spørsmålene. Slik kan vi hjelpe kunden med å synliggjøre synergieffekter eller mulige problemområder som følge av en fusjon/oppkjøp.

 • icon

  Hvilke yrker passer for meg?

  Vi gjennomgår din personlighet, dine interesser og din motivasjon og hjelper deg med å velge studier (og yrker) som passer deg godt. Les mer på KanBli.no.

 • icon

  Talentutvelgelse og lederprognose

  Vi kartlegger unge kandidaters potensiale. Hvem har kapasitet til å bli CEO en gang i fremtiden? Hvem blir den beste spesialisten?

 • icon

  Ny i lederrollen

  Den ferske lederen får en bedre forståelse av seg selv (økt selvinnsikt) og hvordan andre vurderer og reagerer på ham/henne. Dette gjør at lederen raskere kommer inn i en konstruktiv lederstil.

REGISTRER SØKNAD


Skal du søke en stilling vi arbeider med? Bruk i så fall linken her til å laste opp CV og søknad. Vær klar over at EUs direktiv om beskyttelse av persondata gjør at vi ikke kan oppbevare dine data lenge. De vil derfor bli slettet når ansettelsesprosessen er avsluttet, eller senest tre år etter registrering.

Du er kanskje også interessert i at vi skal vite hvem du er – over tid? Gå i så fall opp til avsnittet «La oss følge din karriere» og opprett en profil. Da skaper du en langvarig, tettere (og helt fortrolig) tilknytning til oss.

Har du en slik profil vil det bli enklere for oss å vurdere deg som kandidat i fremtidige oppdrag. Derfor bør du gjøre dette selv om du også har søkt en stilling.


EXECUTIVE DEVELOPMENT

4A – vår måte å utvikle på

ALIGN: Vi tilpasser våre metoder og verktøy slik at vi måler akkurat det vi skal måle.

ASSESS: Deretter gjennomfører vi vurderinger av ledere, medarbeidere eller teams.

ACCELERATE: Vi setter i gang endringsprosesser som får teamet eller lederen raskere opp i fart. For eksempel «First 90 days™» eller «Team Effectiveness».

ANALYSE: Når tiltakene har virket en stund kan vi måle effektene av det som er gjort. Har du fungert? Har teamet blitt bedre? Har lederen fått aksept i organisasjonen?

Vi får opp farten på ledere og team

First 90 days™ er en strukturert prosess hvor vi i forståelse med lederens leder, og gjennom fortrolige samtaler tilpasset den enkelte deltaker, gir personlige råd og hjelper den nyankomne lederen raskere opp i fart.

 

Team Effectiveness™ Ved hjelp av Hogans individuelle og teambaserte tester kartlegger vi den indre dynamikken i teamet. Så kjører vi et strukturert opplegg over en periode på 6 måneder. Her bruker vi korte men effektive samlinger som gjør at teamdeltakerne blir mer oppmerksomme på, og forståelsesfulle for, sine roller. Dette setter teamet i stand til å fungere mer effektivt.

KONTAKT


Stig-Rune Reese

+47 454 49 444
srr@ahead.no
LinkedIn

Hard Olav Bastiansen

+47 918 29 828
hob@ahead.no
LinkedIn

Lin Therese Reese

+47 924 45 428
ltr@ahead.no
LinkedIn